Subscriu-te a la newsletter


Comissions de treball

Mobilitat

La Comissió de Mobilitat, Presidida per NINA KAVALIONA de Diagonal Mar, es preocupa per millorar la mobilitat del districte.

Objectius

  • Plantejar accions conjuntes per al seu diagnòstic i millora de la mobilitat al districte 22@. 
  • Plataforma per a aconseguir una millor mobilitat, més fluida i sostenible per al districte 22@.

Empreses adherides

Mobilitat connectada


Segons un estudi realitzat per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el 54% dels desplaçaments per motiu de feina a la província de Barcelona es van realitzar en vehicle privat durant l'any 2019. Aquesta xifra és notablement més alta en comparació amb la mobilitat per estudis i motius personals, on el vehicle privat representa només el 21% i el 30% respectivament. L'estudi, basat en dades de l'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2020 (EMEF), posa de manifest la necessitat de centrar l'atenció en la gestió de la mobilitat en l'àmbit laboral per reduir la dependència del vehicle privat en termes globals.

La mobilitat per motius laborals és un dels principals motius pels quals ens desplacem, i en aquest tipus de viatges és quan s'utilitza més sovint el cotxe. És per això que un dels objectius prioritaris per aconseguir un canvi de model ha de ser promoure la mobilitat sostenible, segura i equitativa en els desplaçaments laborals. L'ús massiu i excessiu del cotxe per a aquests desplaçaments té un impacte negatiu tant en els treballadors com en la ciutadania en general, i sense cap mena de dubte, afecta la competitivitat del teixit productiu.

En resposta a aquesta necessitat, l'associació 22@ NETWORK Barcelona ha fet una aposta ferma que s'ajusta completament amb la voluntat del 22@ de convertir-se en un urbanlab de mobilitat sostenible. Aquesta aposta es materialitza a través de l'impuls d'un projecte de mobilitat i ús de noves tecnologies com el 5G i la IA, així com amb el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat.

Dins d'aquest context, la Comissió de Mobilitat del 22@ NETWORK Barcelona està treballant en el desenvolupament d'un pilot orientat a implantar un servei de mobilitat sostenible connectada, que faciliti a les empreses del districte la reducció dels desplaçaments a la ciutat amb vehicle privat durant l'horari laboral.

Aquest pilot s'estructura al voltant de Desenvolupament i validació d'una solució MaaS (Mobility as a Service) que integri l'accés al personal de les empreses adherides a una xarxa pròpia de vehicles de micromobilitat sostenible, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental dels desplaçaments amb vehicle privat en els trajectes d'empresa, així com fomentar un model de mobilitat més sostenible i eficient per al districte 22@.

Amb aquestes iniciatives, el 22@ NETWORK Barcelona vol consolidar-se com a referent en l'avanç cap a una mobilitat més respectuosa amb l'entorn i amb l'objectiu de millorar la vida dels ciutadans i la competitivitat de la ciutat i del seu teixit empresarial.

Esdeveniments relacionats

Articles web

Modificar cookies