Subscriu-te a la newsletter


22@ Innovation Districts

22@ Districte d’Innovació de Barcelona

Quan a finals del segle XX es decideix intervenir de manera integral en les prop de 200 Has de sòl industrial en l'àmbit de Poblenou, hi ha una voluntat clara: conservar el caràcter productiu d'una àrea que havia estat l'epicentre de la revolució industrial a Catalunya.

Fruit d'aquesta premissa neix el 22@, un dels primers districtes d'innovació urbans al món, amb els següents trets fonamentals:

  • mantenir el caràcter productiu, afavorint les activitats intensives en coneixement
  • propiciar la instal·lació de centres de creació de coneixement (Universitats, centres de recerca, transferència tecnològica, etcètera)
  • seguir un model de ciutat compacta i complexa, amb barreja d'usos que inclogui habitatge, serveis al ciutadà i les empreses, zones verdes i equipaments
  • implementar un pla d'infraestructures (amb xarxes de servei, district heating, recollida pneumàtica de residus, solucions avançades en mobilitat, xarxa elèctrica redundant, etcètera) que fa del districte un sòl terciari avançat
  • conservar el patrimoni arquitectònic del passat industrial del districte
  • crear les condicions per a la formació d'un ecosistema obert d'innovació

D'aleshores ençà, els anomenats INNOVATION DISTRICTS han proliferat arreu del món, desbancant altres tipologies urbanístiques d'innovació basades en grans superfícies allunyades de les ciutats centrals (model Silicon Valley).

En el treball de referència sobre districtes innovadors, The rise of innovation districts, elaborat per Bruce Katz i Julie Wagner per a la Brookings Institution, els autors defineixen aquests entorns com:

"geographical areas where leading-edge anchor institutions and companies cluster and connect with start-ups, business incubators and accelerators. They are also physically compact, transit-accessible, and technically-wired and offer mixed-use housing, office and retail"

Tots els districtes innovadors contenen elements físics, econòmics i de relació. Si un d'ells falla no es produeixen dinàmiques d'ecosistema: L'AVANTATGE COMPETITIU DE SER ON PASSEN LES COSES.

Amb el pas dels anys, el 22@ ha assolit xifres molt considerables a nivell d'innovació, motor econòmic i posicionament a la ciutat de Barcelona.

Modificar cookies