MOBILITAT 4.0: ESTACIONS DEL FUTUR

A Hotel Melià Sky

 el 21 novembre 2019

Com serà l'estació del futur? Des del gran repte que suposa repensar l'estació com el lloc a on han de passar les coses, tindrem l'oportunitat de conèixer com serà l'estació del futur. 

Una transformació que passa per ser digital i va més enllà de les infraestructures: serveis, dades i tecnologia, marquen la tendència en el futur.

SOCIS_DUES INVITACIONS GRATUÏTES