El congrés de disseny d'arquitectura hospitalària referent a nivell internacional ha presentat la patent que permet reduir el temps de disseny i construcció de grans hospitals en un 65%. El "Hospital Paramètric" és una patent desenvolupada per PMMT, membre de l'Associació des d'aquest any, i la constructora Makiber.


El districte 22@ acollirà el 2021 el Nou Hospital Evangèlic, un hospital que contribuirà a la regeneració urbanística de la zona i un projecte dirigit per Joana Cornudella, arquitecta associada de PMMT Arquitectura.


Marián Pérez ha estat nomenada directora del nou Departament d'Arquitectura Tècnica de PMMT. Va iniciar la seva carrera professional el 2002, i ha treballat en Rehabilitació i en Obra Nova per al sector residencial i terciari, tant per a empreses públiques com per a grans promotores privades, especialitzant-se en gestió i control integral de projectes i obres.


El programa ‘Escala Humana’ de La 2 de TVE va emetre el passat 6 de febrer el capítol ‘Diseño para todos’, un repàs a algunes de les mirades inclusives i integradores del disseny i l’arquitectura a Espanya: entre elles, PMMT.


El president de l'associació, Xavier Monzó, i el Director Executiu, Antoni Oliva, van visitar el passat divendres 18 de gener la seu del nou associat de 22@Network: PMMT Arquitectura, consultoria de desenvolupament de projectes sanitaris avançats, que aposta per la investigació, la innovació i la especialització en el sector sanitari.