Xavier Marcet, president de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, ens parla dels reptes de la nova ciutat, aquesta que s'emergeix sobre pilars com la sostenibilitat i la innovació, i com l'IAAC i el 22@ intenten ser un exemple d'aquesta ciutat del futur.