El passat dimarts 21 de gener es va celebrar el primer Seek and Solve Meeting de 2020. Aquesta Comissió d'Innovació va tenir lloc a Suara Cooperativa, una empresa d’economia social amb més de 35 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones. La seva missió és transformar la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat i promovent el seu benestar.


La promotora Barcelonesa de Inmuebles, responsable del edificio de oficinas más sostenible del mundo, ha adquirido una parcela con 30.000 metros cuadrados edificables en el famoso distrito de Barcelona donde quiere replicar el modelo constructivo que le valió dicho reconocimiento.


Barcelona Activa publica un anàlisi en què explica que s'han creat 43.000 llocs de feina a les industries creatives de la ciutat en els darrers sis anys.


2019 ha estat un dels anys de més creixement al 22@. L’any ha acabat amb record d’inversió immobiliària i de lloguer d’oficines, essencialment per activitats de valor afegit vinculades a l’economia digital i tecnològica, i sovint referents en el seus respectius sectors d’activitat. Ha estat la consolidació d’un projecte que continua en fort creixement. Un creixement que també s'està donant a l' Associació en forma de nous associats (som més de 170 entitats associades), de més activitats programades, amb més participació i impacte, tant al Districte com al conjunt de la Ciutat.


Al districte 22@ de Barcelona hi ha l’Espai Subirachs, un equipament cultural que posa a l’abast del públic una part del llegat artístic de Josep M. Subirachs (Barcelona, 1927-2014), escultor català de reconegut prestigi internacional.