COMISSIÓ D'INNOVACIÓ

Nov.
13

Reunió de la Comissió d'Innovació a la Fundació KIM BCN. Presentarem el projecte URBAN LAB 22@ per al disseny i implementació de projectes en el sí del districte.

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assitents

Aquests van ser els punts tractats a la primera reunió de la Comissió d'Innovació del curs 2017-2018. 

1. Presentació  dels membres de la Comissió

Antoni Oliva presenta l’Antoni Paz com a President de la Comissió d’Innovació, qui fa una breu exposició de la visió, missió i objectius de la mateixa.

Els diferents assistents a la reunió es presenten i exposen la seva pròpia visió, així com el seu interès i el de les seves entitats en el marc de la comissió.

2. Objectius de la Comissió 

Els objectius comuns acordats, després de l’exposició de propostes presentades per Antoni Paz són:

  • El districte 22@ com a URBAN LAB d’experimentació de noves tecnologies i foment de la innovació.
  • Espai d’oportunitat per a projectes innovadors, que posin en valor models de transformació urbana, social i econòmica.
  • Referents a nivell europeu i internacional, que atreguin interès i suport per a nous projectes innovadors de la ciutat i de les seves empreses i organitzacions.
  • Eina que generi comunitat.
  • Foment de la col·laboració i accés a finançament.

3. Projectes Innovadors: el distintiu 22@ URBAN LAB

Antoni Paz presenta l’accés a diferents fonts de finançament existents en el marc de la Comissió europea com una de les vies per fomentar el desenvolupament col·laboratiu de la innovació, mitjançant la generació projectes innovadors.

Però que són o com definir-los en el marc d’actuació del 22@Network?

Es proposa definir els protocols que permetin validar propostes innovadores sorgides en el si del 22@network. Així com el desenvolupament de metodologies per fomentar la seva generació mitjançant l’atorgament d’un distintiu 22@ URBAN LAB seguint el següent esquema:

  • Presentació de la proposta per part dels socis.
  • Avaluació inicial de la proposta per part dels representants de la comissió d’innovació (validar potencial d’innovació i impacte de la proposta).
  • Avaluació de la proposta per part de les comissions especifiques (validar encaix amb els objectius i línies d’acció de la comissió encarregada).
  • Concessió del distintiu 22@

Es planteja la idoneïtat de generar un grup estable de treball par tal de definir la metodologia d’avaluació, i els mecanismes d’accés. S’identifiquen documents base preexistents que permetran la seva generació.

Daniel Weiss aporta la seva visió i experiència al voltant dels projectes europeus, amb especial atenció a la línea ERASMUS+.

Es presenta una primera aproximació a la imatge del distintiu que es reformularà un cop aprovat el nou logo del 22@Network a la Junta Directiva de la entitat.

4. Presentació del taller “REPTES I  OPORTUNITATS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL”, Daniel Weiss - Prime Holland (20 de  novembre)

S’informa als assistents que el proper dilluns 20 de novembre, a les 09.00h. tindrà lloc a l’edifici CINC el taller “REPTES I OPORTUNITATS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL”.

5. Torn obert d'intervencions

Nov.
20

Una reflexió dirigida per entendre i preparar-se per a les disrupcions.  Taller només per associats.

Llegir més

Comentaris


Per a comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte