COMISSIÓ EMPRESA I MEDI AMBIENT

Gen.
26

Reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient al CCCB, on visitarem l'exposició "Després de la fi del món",  i tractarem els diferents punts i novetats de la comissió.  

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

Després de la visita guiada a l'exposició del CCCB Després de la fi del món vam iniciar la reunió de la Comissió abordant els següents punts de l'ordre del dia.

1) Mapa  eficiència energètica – Tour

S’informa que els mapes seran una eina de la nova web. Donat el focus territorial de l’associació i del projecte 22@, el mapa és un suport on poder plasmar les diferents realitats. Amb aquest plantejament es podrà donar més protagonisme al mapa de l’eficiència energètica, que actualment està a la pàgina de la comissió d’empresa i medi ambient.

El mapa s’actualitza amb peticions d’incorporació dels propietaris, gestors o inquilins d’edificis. L’actualització es completa amb un bolcat de la base de dades de l’ICAEN.

A partir del mapa s’ha produït un recorregut de l’eficiència energètica, que s’ofereix a les delegacions que visiten el districte. Els recorreguts sovint incorporen les infraestructures de fred i calor centralitzades (Districlima).

Es considera important afegir al mapa una capa sobre la gestió sostenible i eficient dels edificis. En aquest sentit cal fer una identificació de les eines a assenyalar.

Altres capes que podria incorporar el mapa poden ser sobre verd urbà i biodiversitat. L’ajuntament té un recull de les àrees verdes al següent enllaç.

2) Ambientalització  d’espais

L’ambientalització o naturalització dels espais, privats o públics, és una tendència global. Els efectes del verd urbà no només es refereixen a la biodiversitat, també pal·lien sensiblement l’efecte illa que es produeix a les ciutats, variable important davant la perspectiva de canvi climàtic i temperatures més extremes.

La comissió debat sobre la possibilitat de generar un projecte d’ambientalització dels espais privats i públics. La zona nord del districte, de la qual ara es discuteix el seu desenvolupament, pot ser un terreny on provar cobertes de verd que vagin més enllà de les pràctiques habituals avui, incorporant l’espai de carrers i voreres. Quant a la gestió també requereix models de gestió a partir de la col·laboració público-privada.

Està previst que el carrer Cristòfol de Moura sigui un eix verd que uneix el parc central amb la Rambla Prim. Aquest àmbit pot ser un bon terreny per testar les noves propostes.

Es planteja la possibilitat que empreses privades patrocinin mitgeres verdes al districte.

3) Lab de  Medi Ambient amb Ship2B

S’informa que l’associació està en converses amb la fundació Ship2B per col·laborar amb el Lab de sostenibilitat que estan plantejant, i on col·laboren entre d’altres Aigües de Barcelona. Informarem de les opcions de col·laboració que es plantegin.

4) Iniciatives  d’economia circular

Per introduir el tema es fan dues presentacions a càrrec de Leitat (Circular Economy Business Unit) i Aigües de Barcelona (Economia Circular).

Després d’un intens debat es proposa obrir una convocatòria per a una jornada on s’abordi una ‘pluja d’idees organitzada’ per impulsar iniciatives conjuntes d’economia circular a l’àmbit del districte.

La jornada s’estructuraria mitjançant breus presentacions, en algun d’aquests eixos:

  • Algun projecte que s’estigui fent (demostració, bones pràctiques)
  • Cerca de sinèrgies / oportunitats / aprofitament de residus / productes
  • Plantejament de projectes conjunts

Els projectes que es puguin plantejar tindríem com a fita la inclusió dins els distintiu “22@ Urban Lab” que gestiona la comissió d’innovació per a projectes amb impacte al districte.

Es proposa celebrar la jornada durant el mes d’abril.

En aquest punt les tasques a realitzar són:

  • Definició de continguts de la jornada
  • Pla d’acció i dinàmiques
  • Disseny i posada en marxa de la comunicació

22@ DISTRICTE CERTIFICAT 

La determinació i visualització de la categoria energètica d’un edifici és un factor clau inicial per la seva valoració i millora. El mapa de edificis amb certificacions energètiques A i B vol valorar a aquells edificis del districte que contribueixen a la reducció en el consum energètic. 

Aquest és l'inventari d'edificis energèticament eficients, el nostre repte és aconseguir un districte A-B, ens ajudes?

Aquesta és la nostra proposta. Contacta'ns a info@22network.net i t'ajudarem a millorar l'eficiència del teu edifici.


EL FÒRUM DE LA COMISSIÓ

Tens alguna consulta sobre aspectes d'empresa i medi ambient?

Formula la teva qüestió al fòrum.