EDIFICIS SOSTENIBLES

EDIFICIS SOSTENIBLES AL 22@

22@ DISTRICTE CERTIFICAT

La determinació i visualització de la categoria energètica d’un edifici és un factor clau inicial per la seva valoració i millora. El mapa de edificis amb certificacions energètiques A i B vol valorar a aquells edificis del districte que contribueixen a la reducció en el consum energètic. 

Com gestionar l'energia de la teva organització? 

  • La ISO 50001:2011 és la Normativa Internacional desenvolupada per ISO (International  Organization for Standardization) en la que es determinen els requisits per a la gestió de l’energia en una organització. 
  • La norma UNE-EN 16001 estableix els requisits que ha de tenir un Sistema de Gestió Energètica, amb la finalitat de realitzar millores continues i sistemàtiques del rendiment energètic de les organitzacions.

Aquest és l'inventari d'edificis energèticament eficients, el nostre repte és aconseguir un districte A-B, ens ajudes?

El desgast energètic és degut a molts factors i té un impacte directe al comfort, la qualitat dels espais i la factura en energia i climatització. PichArchitects ofereix serveis d'auditoria energètica i assessorament pel comfort i consum energètic dels edificis. Els estudis d'optimització energètica permeten valorar qualitativament i quantitativament el possible malbaratament, presentant la millor solució en termes de qualitat, preu i temps d'amortització.