COMISSIONS

EMPRESA I MEDI AMBIENT

REUNIONS


Feb.
6

La propera reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient tindrà lloc el proper 6 de febrer de 9h a 10.30h a Leitat (Carrer de Pallars, 179-185). Tractarem temes com el nou projecte d'economia circular al districte, el Scrap Store, o altres temes com les Mitgeres Verdes o l'eficiència energètica dels edificis.  

Inscriu-te aquí

La propera reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient tindrà lloc el proper 6 de febrer de 9h a 10.30h a Leitat (Carrer de Pallars, 179-185). 

Els punts a tractar seran els següents:

 • Scrap Store 22@ (Economia Circular)
 • Eficiència energètica dels edificis (E2VENT)
 • Mitgeres Verdes


ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS


Des.
5

La propera reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient tindrà lloc el proper 5 de desembre de 9h a 10.30h a PichArchitects. Tractarem els següents temes: Mitgeres Verdes, actualització Economia Circular, Mobilitat i Relació amb els ODS. 

Ordre del dia i assistents

La passada reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient va tenir lloc el 5 de desembre de 9h a 10.30h a PichArchitects. 

Els punts a tractar van ser els següents:

 • Mitgeres Verdes
 • Actualització Economia Circular
 • Mobilitat
 • Relació amb els ODS (Comissió RSC)Maig
15

La propera reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient tindrà lloc el proper 15 de maig de 9h a 10.30h a PichArchitects. Tractarem la Jornada d'Economia Circular del proper 14 de juny i el Projecte Mitgeres Verdes. 

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

A la passada reunió del 15 de maig es van tractar els temes següents:

1. Preparació de la Jornada d'Economia Circular del 14 de juny

S'ha presentat el programa definitiu de la jornada i s'han discutit els elements per a la difusió de l'acte i les crides a l'acció per presentar projectes.

La secretaria prepararà un mail tipus per a la crida a l'acció que es circularà entre les organitzacions de la comissió.

2. Projecte Mitgeres Verdes

Es presenta l'estat del projecte i la ubicació de la proposta de mitgera pilot, per part del coordinador del projecte, PichArchitects.

Es discuteixen qüestions sobre la gestió i patrocini del projecte així com qüestions burocràtiques que cal considerar (propietat, gestió de la infraestructura, etcètera).

El coordinador presentarà l'estructura del projecte per fer aportacions i també per presentar a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà.


Abr.
13

Actualització dels temes encetats a la primera reunió del curs al CCCB. Especialment la Jornada d'Economia Circular que organitzarem al mes de maig.

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER ASSOCIATS

Ordre del dia i assistents
Aquests van ser els punts tractats a la passada reunió de la Comissió celebrada el 13 d'abril:
1. Seguiment mapa d'eficiència energètica

El mapa s’ha actualitzat amb nous LEED, nous Bream i nous A i B, a partir dels llistats proporcionats per PichArchitects.

Es decideix canviar el nom de MAPA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA per Edificis Sostenibles. A la nova web s’ha situat aquest apartat a ECOSISTEMA i a la pàgina de la Comunitat d’Empresa i Medi Ambient.

També s’han afegit normes per a la gestió de l’energia (ISO 50001:2011 i UNE-EN 16001.

Quant estigui disponible l’eina de gestió dels mapes es podran aplicar filtres per cercar (per LEED, Bream,...).

2. Ambientalització d'espais: mitgeres i espai públic

Aquesta línia es concreta en dues accions:

 • Estar alerta a possibles convocatòries europees per un projecte d’ambientalització de l’espai públic (LEITAT).
 • Fer un projecte de jardí vertical que incorpori tecnologia a una mitgera del districte.

En aquest sentit hem fet una visita a Paisatge Urbà el passat dijous 19 d’abril (Mauro Manca de PichArchitects i Antoni Oliva de 22@Network). A la visita s’ha exposat el projecte, que ha interessat i s’ha identificat una possible mitgera on fer un pilot. Es tracta d’una mitgera situada al carrer Pallars 323 i dona a una zona verda consolidada.

Paisatge Urbà ens ajudarà en les gestions amb els veïns. A més ens podem acollir a subvencions, bé del Consorci d’Habitatge, bé del propi Institut de Millora del Paisatge Urbà (encara no aprovada les convocatòries).

Cal fer un dossier del projecte i buscar patrocini entre diverses empreses de l’associació.

3. Preparació jornada d'economia circular

Es proposa moure-ho al 14 de juny de 8.30h a 11h seguint un programa provisional. 


Gen.
26

Reunió de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient al CCCB, on visitarem l'exposició "Després de la fi del món",  i tractarem els diferents punts i novetats de la comissió.  

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

Després de la visita guiada a l'exposició del CCCB Després de la fi del món vam iniciar la reunió de la Comissió abordant els següents punts de l'ordre del dia.

1) Mapa  eficiència energètica – Tour

S’informa que els mapes seran una eina de la nova web. Donat el focus territorial de l’associació i del projecte 22@, el mapa és un suport on poder plasmar les diferents realitats. Amb aquest plantejament es podrà donar més protagonisme al mapa de l’eficiència energètica, que actualment està a la pàgina de la comissió d’empresa i medi ambient.

El mapa s’actualitza amb peticions d’incorporació dels propietaris, gestors o inquilins d’edificis. L’actualització es completa amb un bolcat de la base de dades de l’ICAEN.

A partir del mapa s’ha produït un recorregut de l’eficiència energètica, que s’ofereix a les delegacions que visiten el districte. Els recorreguts sovint incorporen les infraestructures de fred i calor centralitzades (Districlima).

Es considera important afegir al mapa una capa sobre la gestió sostenible i eficient dels edificis. En aquest sentit cal fer una identificació de les eines a assenyalar.

Altres capes que podria incorporar el mapa poden ser sobre verd urbà i biodiversitat. L’ajuntament té un recull de les àrees verdes al següent enllaç.

2) Ambientalització  d’espais

L’ambientalització o naturalització dels espais, privats o públics, és una tendència global. Els efectes del verd urbà no només es refereixen a la biodiversitat, també pal·lien sensiblement l’efecte illa que es produeix a les ciutats, variable important davant la perspectiva de canvi climàtic i temperatures més extremes.

La comissió debat sobre la possibilitat de generar un projecte d’ambientalització dels espais privats i públics. La zona nord del districte, de la qual ara es discuteix el seu desenvolupament, pot ser un terreny on provar cobertes de verd que vagin més enllà de les pràctiques habituals avui, incorporant l’espai de carrers i voreres. Quant a la gestió també requereix models de gestió a partir de la col·laboració público-privada.

Està previst que el carrer Cristòfol de Moura sigui un eix verd que uneix el parc central amb la Rambla Prim. Aquest àmbit pot ser un bon terreny per testar les noves propostes.

Es planteja la possibilitat que empreses privades patrocinin mitgeres verdes al districte.

3) Lab de  Medi Ambient amb Ship2B

S’informa que l’associació està en converses amb la fundació Ship2B per col·laborar amb el Lab de sostenibilitat que estan plantejant, i on col·laboren entre d’altres Aigües de Barcelona. Informarem de les opcions de col·laboració que es plantegin.

4) Iniciatives  d’economia circular

Per introduir el tema es fan dues presentacions a càrrec de Leitat (Circular Economy Business Unit) i Aigües de Barcelona (Economia Circular).

Després d’un intens debat es proposa obrir una convocatòria per a una jornada on s’abordi una ‘pluja d’idees organitzada’ per impulsar iniciatives conjuntes d’economia circular a l’àmbit del districte.

La jornada s’estructuraria mitjançant breus presentacions, en algun d’aquests eixos:

 • Algun projecte que s’estigui fent (demostració, bones pràctiques)
 • Cerca de sinèrgies / oportunitats / aprofitament de residus / productes
 • Plantejament de projectes conjunts

Els projectes que es puguin plantejar tindríem com a fita la inclusió dins els distintiu “22@ Urban Lab” que gestiona la comissió d’innovació per a projectes amb impacte al districte.

Es proposa celebrar la jornada durant el mes d’abril.

En aquest punt les tasques a realitzar són:

 • Definició de continguts de la jornada
 • Pla d’acció i dinàmiques
 • Disseny i posada en marxa de la comunicació

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte