L'Ajuntament compra tres parcel·les de La Escocesa

per Secretaria Tècnica,

L’Ajuntament de Barcelona ha comprat, exercint el dret a tanteig –que ha estat possible pel fet que el recinte és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)- , tres parcel·les del conjunt industrial La Escocesa, situat al carrer Pere IV entre els números 341 i 357, que encara eren de propietat privada. Amb aquesta compra es completa l’adquisició i la incorporació al patrimoni municipal del 93% d’aquest recinte fabril catalogat i protegit, i una part del qual ja era de titularitat municipal.

La compra permetrà a l’Ajuntament donar un nou impuls al districte de la innovació, projecte que cal emmarcar en la recent creació de la Comissió de Coordinació del 22@, el mes de març passat. 

Dos dels edificis de La Escocesa –que sumen uns 2.400 m2- , tenen ja qualificació d’equipaments culturals: la Nau Johnson, a on en l’actualitat s’ubica la fàbrica de creació La Escocesa, i la Nau Foseco, que té façana al carrer Bolívia. Totes dues naus seran rehabilitades. A més a més, també eren de propietat municipal els patis interiors que estan qualificats com a espais verds i que estan pendents d’urbanitzar.

Els espais que han estat adquirits avui per la via del tanteig sumen un total de 8.637 metres quadrats i tenen qualificacions urbanístiques que permeten desenvolupar usos d’habitatge, i altres relacionats amb la transformació del 22@ com són oficines, usos comercials, culturals, recreatius o sanitaris-assistencials.

L’Ajuntament té previst desenvolupar nou habitatge públic a través de la rehabilitació dels edificis d’habitatge existents i també en les mateixes naus industrials, creant el que s’anomena habitatge no convencional. A més a més, es desenvoluparà un programa d’equipaments, que estaran íntimament relacionats amb els usos artístics i culturals que ja tenen els espais que estan en funcionament i amb la transformació ja en marxa del 22@ cap al districte de la innovació, per tant en la línia d’ubicar-hi residències per artistes, sales d’exposicions o àrees de treball cooperatiu.

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte