El carrer Bolívia, en un tram del barri de Provençals del Poblenou, es transforma en un nou eix de vianants

per Secretaria Tècnica,

Comencen les obres d’obertura del carrer i d’urbanització d'un tram del carrer Bolívia, entre els carrers Selva de Mar i Fluvià, al barri de Provençals de Poblenou, que es creu que duraran uns 15 mesos. 

El nou espai urbanitzat, dissenyat amb plataforma única, respectarà part de la vegetació i n’introduirà de nova, a banda de renovar el mobiliari  i les instal·lacions de serveis i de recollida pneumàtica de residus.

El tram que es modificarà té  265 metres de longitud i 20 metres d’amplada, i es  convertirà en un nou eix amb prioritat per als vianants, amb una superfície aproximada de 5.500 metres quadrats. 

El projecte s’ha iniciat aquests dies amb l’enderroc d’unes edificacions que quedaven dins de l’alineació del traçat de les voreres i que estaven afectades per poder executar l’obertura del carrer fins arribar al carrer Selva de Mar. En aquesta fase també s’enderroca el mur que tancava el carrer i part de la nau de l’antiga fàbrica Tallada i Lora. D’aquesta nau, se’n conservarà una part i la xemeneia.

A continuació, es desenvoluparà l’obra que transformarà un carrer que en l’actualitat té una calçada de 10 metres d’ample i unes voreres de 5 metres, en un espai en el qual la part central destinada al trànsit de vehicles (a baixa velocitat) i amb un paviment d’aglomerat asfàltic . La resta del carrer serà espai de pas.

La urbanització preveu també col·locar una llamborda especial i diferent, de ceràmica en aquest cas, per destacar el traçat que tenia en aquest tram el Rec Comtal.

Es tracta d’una obra d’urbanització que no només suposarà una millora del paviment i la redistribució de l’espai, sinó que serà una intervenció en profunditat que abastarà diferents aspectes: des del mobiliari, fins a les xarxes i les instal·lacions de serveis, la conducció d’aigües pluvials, la recollida de residus, i la senyalització viària. 

Es reconstruirà la xarxa de recollida d’aigües i s’executaran noves escomeses per a futures edificacions, així com connexions dels claveguerons existents amb el nou col·lector. El sistema de drenatge que s’implantarà serà sostenible ja que recollirà l’aigua de pluja a les zones verdes per infiltrar-la i aprofitar-la, tot afavorint el desenvolupament de les plantacions.

Pel que fa al mobiliari i la senyalització,  la intervenció preveu ubicar papereres, aparcaments de bicicletes, cadires i bancs, senyalització viària horitzontal i vertical, així com punts d’il·luminació de la via pública situats a la banda mar del carrer.

Pel que fa al verd, es mantindran alguns dels arbres existents (plàtans i lledoners) i se n’afegiran de nous junt amb arbustos i altres espècies vegetals. 

El cost d’aquest projecte amb IVA se situa al voltant dels 3,4 milions d’euros.

Aquest tram de carrer és el que correspon a la part del darrera del recinte industrial protegit de l’Escocesa, que està igualment pendent d’intervenció municipal per restaurar el patrimoni industrial parcialment ocupat actualment per una fàbrica de creació.


Comentaris


Per a comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte